default-logo

Phần Giảng Dạy Và Giáo Dục – Trích Tâm lý học đám đông Gustave Le Bon

Phần Giảng Dạy Và Giáo Dục – Trích Tâm lý học đám đông Gustave Le Bon LỜI GIỚI THIỆU Gustave Le Bon (1841 – 1931) là nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp với lí thuyết về đám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời....

NÔN RA MÁU

NÔN RA MÁU Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá…. Đến nơi ông bác sĩ trực bảo: – Nó nàm thao? (nó làm sao ?) – Dạ … nôn ra máu bác sĩ ạ. Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh: …”Lôn ra máu…” Rồi ông nó...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook