default-logo

LỄ HỘI HÒN BÀ-THỊ XÃ LAGI

LỄ HỘI HÒN BÀ-THỊ XÃ LAGI Ngày 23/03 âm lịch (08/05) sắp tới là lễ hội Hòn Bà-thị xã Lagi. Ai háo hức đến đây thì dịp này “ Theo thông lệ từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch hằng năm, nhân dân tại phường Bình Tân tổ chức Lễ hội Hòn Bà. Lễ hội năm nay thu hút đông đảo du...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook