default-logo

Hồ bơi Suối Dứa, Quốc lộ 55, xã Tân Phước, Tx.Lagi

Hồ bơi Suối Dứa, Quốc lộ 55, xã Tân Phước, Tx.Lagi Thông báo cho cả nhà cùng biết là tại khu du lịch sinh thái Suối Dưới, quốc lộ 55, xã Tân Phước, thị xã Lagi có thêm một hồ bơi mới xây dựng. Hồ bơi đã hoạt động vài tháng, cũng đã được nhiều người dân biết đến. Nước ở đây trong...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook