default-logo

Thông báo fangpage Lagitravel thay đổi

CẬP NHẬT THAY ĐỔI FANGPAGE LAGITRAVEL Vì lý do bảo mật không tốt nên fangpage : http://facebook.com/lagitravel đã bị hacker đánh chiếm. Với sự vô vọng từ giúp đỡ của support fangpage cho việc lấy lại fangpage chính http://facebook.com/lagitravel. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo...