default-logo

Người dân không nên chủ quan với sốt xuất huyết (thị xã La Gi, ngày 02/07/2018)

Người dân không nên chủ quan với sốt xuất huyết (thị xã La Gi, ngày 02/07/2018) Thời điểm này đang bước vào mùa mưa, cũng là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển nhanh nên người dân phải hết sức đề phòng. Vào mùa hè ờ thị xã La Gi nh...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook