default-logo

Hỗ trợ xe cứu thương chuyển viện tuyến La Gi _Sài Gòn MIỄN PHÍ cho bà con nghèo và hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ xe cứu thương chuyển viện tuyến La Gi _Sài Gòn MIỄN PHÍ cho bà con nghèo và hoàn cảnh khó khăn. 🔊🔊Thông báo tin vui với mọi người. 🏡Một nhà tài trợ hảo tâm đã hứa giúp mọi người bằng cách hỗ trợ xe cứu thương chuyển viện tuyến Lagi _Sài Gòn MIỄN PHÍ cho bà con nghèo v...

Thị xã La Gi mưa (04/09/2018)

Thị xã La Gi mưa (04/09/2018) Thị xã La Gi dưới cơn mưa chiều thứ tư và kèm theo là gió. Hiện tại thị xã La Gi mưa đang rất to. Thông tin gửi đến những người thị xã La Gi đang sống xa xứ.