default-logo

Yêu quái đang tới thị xã La Gi. (thứ sáu, 07/09/2018)

Yêu quái đang tới thị xã La Gi. (thứ sáu, 07/09/2018) Nhìn trên bầu trời mà thấy ghê sợ với cơn giận của dất mẹ thiên nhiên. Hiện tại thị xã La Gi vẫn chưa có mưa nhưng với tình hình này thì tối nay sẽ có mưa. Một vài hình ảnh thị xã La Gi AD vừa m...