default-logo

Một thoáng thị xã La Gi (11/09/2018)

Một thoáng thị xã La Gi (11/09/2018) Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng. Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi? Hỡi con sông đã tắm cả...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook