default-logo

Câu cá biển ở thị xã La Gi

Câu cá biển ở thị xã La Gi Thị xã La Gi vào những ngày cá áp bờ, ăn dày, các bãi biển từ Cam Bình, Đồi Dương đến Ngảnh Tam Tân… nơi nào cũng chật người câu cá. Những năm gần đây lượng người câu cá biển ở La Gi ngày càng đông. Câu để tiêu khiển, để cải thiện kinh tế gia đình...