default-logo

THÔNG TIN MỚI VỀ VIỆC LÀM CMND Ở BÌNH THUẬN.

THÔNG TIN MỚI VỀ VIỆC LÀM CMND Ở BÌNH THUẬN. Từ ngày 15/10/2018, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm CMND, việc cấp và trả CMND được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (khác với trước đây, cấp vào thứ 3, 5, 6 và trả vào thứ 2, 4, sáng thứ 7). Địa chỉ làm CMND: 1...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook