default-logo

Lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay có truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Bình Thuận.

Lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay có truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Trong cuộc hợp hôm thứ sáu (05/10/2018) vừa qua uỷ ban thị xã La Gi quyết đinh lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay có truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Lễ...