default-logo

Chuẩn bị Lễ hội Dinh Thầy Thím – thị xã La Gi nào cả nhà!

                                 Chuẩn bị Lễ hội Dinh Thầy Thím – thị xã La Gi nào cả nhà! Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 22 – 24/10 (14 – 16/9 âm lịch). Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi ông Trần Thanh Quế – Trưởng ban Lễ hội Dinh Thầy Thím (lễ hội)...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook