default-logo

Xem lại hình ảnh Lễ hội Dinh Thầy Thím (năm 2018) mới diễn ra nè cả nhà, nhiều trò chơi dân gian vui quá. mắc cười cái em gánh cá chụp ếch ngon lành….

Xem lại hình ảnh Lễ hội Dinh Thầy Thím (năm 2018) mới diễn ra nè cả nhà, nhiều trò chơi dân gian vui quá. mắc cười cái em gánh cá chụp ếch ngon lành…. Được biết, Dinh Thầy Thím là địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng ở Bình Thuận. Cùng với bãi biển du lịch cộng đồng ngảnh...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook