default-logo

Chờ ngày ra khơi

Chờ ngày ra khơi Một, hai, ba, bốn Người đàn bà lia một mắt lưới Rồi những mắt lưới liên kết thành bẫy Chờ ngày ra khơi Trời tĩnh táo gom gió Sự im lặng đáng sợ đã bẫy những người đàn ông Những con cá mắc lưới Người đàn ông mắc gió Biển mất cá và người đàn bà mất chồng ngồi bên...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook