default-logo

Nghề mộc ở phường Tân An-thị xã La Gi

Nghề mộc ở phường Tân An-thị xã La Gi   Nghề mộc xưa, một trong những nghề rất được trọng vọng. Xã làng nào cũng có một hai thợ mộc. Người làm nghề thợ mộc nếu đạt trình độ cao được phong danh “thợ cả”, người theo học nghề, phụ giúp gọi là “thợ phụ”. Nghề thợ mộc là nghề th...

MỖI NGÀY… CHỌN MỘT NIỀM VUI

Mỗi ngày chọn một niềm vui của Chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường – khu phố 2 – Phường Phước Lộc – thị xã La Gi. 14/11/2018 09:51:27 Với các chị trong Chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường – khu phố 2 – Phường Phước Lộc, niềm vui là mỗi ngày được góp một phần công sức...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook