default-logo

Thị xã La Gi quê tôi

Thị xã La Gi quê tôi <3 Có ai đang nhớ nhà nhớ quê hương thị xã La Gi ???

Chúc mừng Vovinam thị xã La Gi đã có những bước phát triển mới.

Chúc mừng Vovinam thị xã La Gi đã có những bước phát triển mới. 😘😘Lần đầu tiên Vovinam trên địa bàn thị xã La Gi tổ chức thi thăng cấp nhập môn cho các em môn sinh của Giáo xứ Vinh Tân-thị xã La Gi. Một bước phát triển mới trong phong trào phát triển Vovinam theo tôn chỉ môn phái...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook