default-logo

Một vài hình ảnh Noel ở Giáo xứ Tân Tạo-thị xã La Gi.

Một vài hình ảnh Noel ở Giáo xứ Tân Tạo-thị xã La Gi. Gửi hình ảnh này đến người thị xã La Gi phương xa.    

Khởi công xây dựng vòng xoay đường ra biển Đồi Dương-phường Bình Tân-thị xã La Gi

Khởi công xây dựng vòng xoay đường ra biển Đồi Dương-phường Bình Tân-thị xã La Gi Oh ye, vòng xoay đường ra biển Đồi Dương-phường Bình Tân-thị xã La Gi đã gần hình thành rồi mọi người. Đây là con đường thường dễ gây ra tai nạn, nhất là các dịp lễ. Vì khách du lịch và người ...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook