default-logo

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI HUYỆN HÀM TÂN

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI HUYỆN HÀM TÂN 1. Mô tả công việc: – Giảng dạy Tiếng Anh và chăm sóc học sinh theo giáo trình của trung tâm. – Thực hiện liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. – Giúp đỡ và quan tâm đến các học viên. – Hỗ trợ bộ...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook