default-logo

Một buổi chiều tại thị xã La Gi

Một buổi chiều tại thị xã La Gi Một buổi chiều tại thị xã La Gi và cho hỏi mọi người chị ấy đang bán món gì vậy? 🙂 . Thật sự kích thích khi những người con xa xứ khi nhìn thấy hình ảnh này ờ quê mình’