default-logo

Ngày cúng ông táo ông công năm 2018 là ngày 23 tháng chạp tức là ngày 28/1/2019 dương lịch và vào thứ Năm.

Ngày cúng ông táo ông công năm 2018 là ngày 23 tháng chạp tức là ngày 28/1/2019 dương lịch và vào thứ Năm.   Lễ cúng ông Táo cần phải được tiến hành trước khi ông Táo bay về trời báo cáo Ngọc hoàng, tức là trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, tùy theo điều kiện thời gi...