default-logo

Thị xã La Gi một sáng thứ hai, ngày 28/01/2019 (23 âm lịch) cũng là ngày đưa ông Táo về trời.

Thị xã La Gi một sáng thứ hai, ngày 28/01/2019 (23 âm lịch) cũng là ngày đưa ông Táo về trời. Thị xã La Gi một sáng thứ hai, ngày 28/01/2019 (23 âm lịch) cũng là ngày đưa ông Táo về trời. Theo quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam lưu truyền từ bao đời nay, cứ nhằm ngày 2...