default-logo

Ngư dân thị xã La Gi ‘trúng đậm’ cá cơm đầu năm mới (11/02/2019)

Ngư dân thị xã La Gi ‘trúng đậm’ cá cơm đầu năm mới (11/02/2019) Các tàu cá hành nghề lưới cá cơm ven trên biển cập bờ sau một đêm thả lưới tại ngư trường ven đảo. 1 ngư dân tên Hải ở thị xã La Gi đang cùng bạn chài khẩn trương chuyển những phên cá cơm than còn tươ...