default-logo

Seri : ” Xin Trả Lại Thời Gian ” . Còn đó ngày xưa – Nguồn Tác giả : Phan Chính.

Seri : ” Xin Trả Lại Thời Gian ” . Còn đó ngày xưa – Nguồn Tác giả : Phan Chính.Khi hoàn thành con đập ngăn Sông Dinh ở Đá Dựng (phường Tân An – La Gi) vào năm 1958, tiếp đến là xây một nhà thủy tạ mô phỏng hình dáng ngôi chùa Một Cột ở Hà Nội trong lò...