default-logo

Một vài hình ảnh trang trí Đại lễ Phật đản ở thị xã La Gi (14/05/2019)

Một vài hình ảnh trang trí Đại lễ Phật đản ở thị xã La Gi (14/05/2019) Đến nay công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản đã gần hoàn thành tại thị xã La Gi (Đại lễ Phật đản diễn ra ngày 19/05 nhằm ngày 15/4 âm lịch). 😘🥰Đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tăng trưởng niềm tin...