default-logo

Thông báo tuyển dụng việc làm ở thị xã La Gi. Khách sạn Ba Thật và công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm

Thông báo tuyển dụng việc làm ở thị xã La Gi. Khách sạn Ba Thật và công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm1, KHÁCH SẠN BA THẬT TUYỂN DỤNG. – Tuyển Nữ buồng phòng-số lượng 2 (tuổi từ 18-45)- Giờ làm việc: từ 6h45 đến 17h chiều (có thể trực đêm trung bình 1 tháng trực khoảng 2,...