default-logo

Đêm Thị Xã La Gi😍😍NOEL MÙA DU LỊCH. (19/12/2019)

Đêm Thị Xã La Gi😍😍NOEL MÙA DU LỊCH. (19/12/2019) 🚙Từ thành phố Hồ Chí Minh 170 km về thị xã La Gi.🌲 Nơi đây vào những ngày này, các đường phố La Givào ban đêm luôn sáng rực 🌲bởi những hình ảnh trang trí của người Công Giáo trang trí cho đêm Noel, 🍁làm cho các con đường ở phố luôn...