default-logo

Đến hẹn lại lên tối hôm nay (05/01) tại phòng trà Haga-Đường CMT8, P. Bình Tân, thị xã La Gi (gần biển Đồi Dương) sẽ diễn ra chương trình hát với nhau.

Đến hẹn lại lêntối hôm nay (05/01) tại phòng trà Haga-Đường CMT8, P. Bình Tân, thị xã La Gi (gần biển Đồi Dương) sẽ diễn ra chương trình hát với nhau. Mọi người sẽ được thể hiện giọng hát của chính mình cùng với các nhạc công , người chỉnh âm thanh và hệ thống âm thanh chuyên...

Đến hẹn lại lêntối hôm nay (05/01) tại phòng trà Haga-Đường CMT8, P. Bình Tân, thị xã La Gi (gần biển Đồi Dương) sẽ diễn ra chương trình hát với nhau.

Đến hẹn lại lêntối hôm nay (05/01) tại phòng trà Haga-Đường CMT8, P. Bình Tân, thị xã La Gi (gần biển Đồi Dương) sẽ diễn ra chương trình hát với nhau. Mọi người sẽ được thể hiện giọng hát của chính mình cùng với các nhạc công , người chỉnh âm thanh và hệ thống âm thanh chuyên...