default-logo

CA KHÚC BỤI PHẤN

CA KHÚC BỤI PHẤN

Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy …

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

CA KHÚC BỤI PHẤN
Đánh giá

Leave a Reply

*