default-logo

Cây cầu huyền thoại Đá Dựng của người dân thị xã La Gi

Ngày xưa rớt ngay cái ổ gà ván bể này mấy lần và sém lọt xuống sông vì cây cầu Đá Dựng huyền thoại ở thị xã La Gi này 🙂

Câu cá biển ở thị xã La Gi

Câu cá biển ở thị xã La Gi Thị xã La Gi vào những ngày cá áp bờ, ăn dày, các bãi biển từ Cam Bình, Đồi Dương đến Ngảnh Tam Tân… nơi nào cũng chật người câu cá. Những năm gần đây lượng người câu cá biển ở La Gi ngày càng đông. Câu để tiêu khiển, để cải thiện kinh tế gia đình...

You Raise me Up -Martin Hurkens (Vietsub)

You Raise me Up -Martin Hurkens (Vietsub) Nhạc điệu yêu thương của You Raise Me Up luôn