default-logo

Chợ Đại Đồng Lagi

Chợ Đại Đồng Chợ chiều đầu tiên của thị xã là chợ Đại Đồng. Từ Đại Đồng là lấy từ tên hiệu thuốc Bắc của một cơ sở cách mạng trước 1975. Căn nhà...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook