default-logo

Chả Lụi Bà Canh Lagi Thơm Ngon

CHẢ LỤI BÀ CANH – LAGI Đây là quán đầu tiên ở thị xã Lagi bán món này. Bà Canh đã bán hơn 20 năm về trước bắt đầu từ một cô lớn tuổi.Lúc đầu Cô ngồi trong một góc phía phải trên con đê (giờ đã thay thế bằng bê tông hóa làng xã). Những buổi chiều lúc mấy thanh niên choai...