default-logo

Xã Tân Phước thành lập đội xe bò phục vụ khách du lịch

Xã Tân Phước thành lập đội xe bò phục vụ khách du lịch Thực hiện công văn số 2023/UBND-KGVX ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH – TM La Gi liên quan đến Khu du lịch Coco Beachcamp tại khu vực xã Tân Phước, thị xã La Gi. Ngày...