default-logo

Đường dây nóng UBND Xã Lagi

Đường dây nóng UBND Xã Lagi Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày. UBND thị xã La Gi vừa công bố số điện thoại đường dây nóng 0911.612.339 nhằm kịp thời ghi nhận và giải quyết những ý kiến phản ánh, đóng góp của các tổ chức, cá nhân t...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook