default-logo

Những con đường đến trường chỉ nhìn thôi đã thấy ‘tim đập chân run’

Con đường chỉ nhìn đã thấy ‘tim đập chân run’ Nhiều học sinh trên thế giới đang phải ngày đêm vượt qua những con đường đến trường đầy nguy hiểm.Những con đường đến trường chỉ nhìn thôi đã thấy ‘tim đập chân run’ 1. 5 giờ đi trên con đường chỉ rộng bằng ...