default-logo

Số điện thoại khi đến- Khu du lịch cộng đồng biển Cam Bình-TX.LaGi

Thưa các bạn ngày lễ quốc khánh 02/09 đã sắp đến. Chúng tôi sẽ gửi cho các bạn số điện thoại cần thiết khi các bạn đi du lịch về thị xã La Gi bị nhũng nhiễu, giá cả bất hợp lý, chặt chém…. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi số điện thoại khu vực bãi biển Cam Bình-thị xã La Gi. D...