default-logo

Dấu xưa Phước Hội !

Dấu xưa Phước Hội ! Là một địa danh tồn tại khá lâu trước năm 1975 – xã Châu Thành Phước Hội gồm 9 ấp thuộc quận Hàm Tân (Bình Tuy). Lúc ấy bao trùm các phần đất của các phường Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện, Tân An và xã Tân Phước thuộc thị xã La Gi ngày nay với dân ...

Tên gọi đất xưa Hàm Tân – La Di hay La Gi?

Tên gọi đất xưa Hàm Tân – La Di hay La Gi? Lần theo bước chân của Tư nghiệp Nguyễn Thông khi nhận chức Doanh điền sứ Bình Thuận (1877) đã lặn lội tận cùng núi cao hiểm trở từ phía tây Bình Thuận qua hướng bắc Biên Hòa, hết lòng với công việc của nhà quy hoạch. Những địa danh ...