default-logo

Măng Tánh Linh truyền thống

Măng Tánh Linh truyền thống Tết truyền thống mà nhà không có nồi măng kho thịt thì không khí tết giảm đi một nửa của không khí tết Bạn Ngân có măng khô của huyện Tánh Linh (Măng Tánh Linh truyền thống) , Bình Thuận. Không ngâm hóa chất, Không phẩm màu, chất lượng đảm bảo. Giá cả...