default-logo

Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Vinh Thanh -Lagi

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN NHÀ THỜ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Sáng ngày 10.7.2017, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã đến cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây mới Nhà Thờ Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Giáo Xứ Vinh Thanh, Hạt Hàm Tân. Đoàn đồng tế có cha Tổng đ...