default-logo

Đêm giáng sinh tại thị xã Lagi , Bình Thuận

Đêm giáng sinh tại thị xã Lagi , Bình Thuận Trước năm 1975, La Gi  là vùng đất của dân tứ xứ, nhiều nhất là dân theo đạo Công giáo. Họ sống  thành  khu, từng vùng như: Vinh Thanh, Tân Xuân, Tân Tạo, Bình An… Tại nơi đồng bào công giáo sinh sống đều có nhà thờ đồ sộ mọc lê...