default-logo

Phần Giảng Dạy Và Giáo Dục – Trích Tâm lý học đám đông Gustave Le Bon

Phần Giảng Dạy Và Giáo Dục – Trích Tâm lý học đám đông Gustave Le Bon LỜI GIỚI THIỆU Gustave Le Bon (1841 – 1931) là nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp với lí thuyết về đám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời....