default-logo

Vài nét về thị xã La Gi

Vài nét về thị xã La Gi Giới thiệu chung Vài nét về thị xã La Gi 29/08/2016 11:22:12La Gi (phát âm: /la-zi/) là một thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận. La Gi vốn là tên thị trấn huyện lị của huyện Hàm Tân và được nâng cấp, mở rộng thành đô thị loại IV theo quyết định số 1222/QĐ-BX...