default-logo

BỨC THƯ NỔI TIẾNG CỦA CHA GỬI CHO CON TRAI.

BỨC THƯ NỔI TIẾNG CỦA CHA GỬI CHO CON TRAI. Con trai yêu dấu! Đời người phúc họa vô thường! Không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn. Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều...