default-logo

Tân Phúc-Hàm Tân: dáng dấp vùng trái cây phương Nam

Tân Phúc (Hàm Tân) là địa bàn vốn khô cằn, nắng gió, nhưng vùng đất này lại có một mối lương duyên giữ chân những con người miền Tây đến đây lập nghiệp. Chuyên tâm bám đất, những nông dân chân chất đó đã làm nên điều kỳ diệu: Biến đất khô cằn trở nên thắm nên nồng. Chính từ vùn...