default-logo

Tour “trải nghiệm hoạt động sản xuất  thanh long”: Cần trang bị thêm cách thức làm du lịch cộng đồng

Trải nghiệm hoạt động sản xuất  thanh long BTO- Tour du lịch cộng đồng “Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long” cùng người dân Hàm Thuận Nam được chính thức triển khai từ năm 2015.  Đây là mô hình mẫu thuộc Đề án “Du lịch cộng đồng tỉnh Bình Thuận, mô hình và giải pháp phát...
×

Facebook chính Lagitravel.com Click Facebook