default-logo

Quay về với mái trường xưa. Trường Nguyễn Huệ-TX.La Gi <3

Quay về với mái trường xưa. Trường Nguyễn Huệ-TX.La Gi <3 Cuộc đời là những chuyến đi, có khi đến những chân trời mới và có lúc ta lại về với những nơi ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm. Trong những ngày cuối hạ này, miền kí ức về mái trường thân yêu cứ hiện về trong tôi. Không biế...