default-logo

Tôi đang nghe tiếng bè bạn gọi tôi về!

Tôi đang nghe tiếng bè bạn gọi tôi về! BT- Tỉnh Bình Tuy (cũ), nay thuộc Bình Thuận được Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập vào ngày 22/10/1956. 2 năm sau (1958), Trường Trung học Bình Tuy ra đời, đến nay 60 năm. Nhân tiến đến kỷ niệm 60 năm thà...

Thị xã La Gi, tình đất tình người !

Thị xã La Gi, tình đất tình người ! Thị xã La Gi, tình đất tình người ! Tính từ ngày chia tách huyện Hàm Tân và thành lập thị xã La Gi cuối năm 2005, thị xã La Gi trải qua bao thăng trầm từ buổi sơ khai, lạc hậu, chiến tranh… mới thấy sức sống mạnh mẽ của các thế hệ đã tiếp n...